Tamamlanan Projeler

EVİŞ KAMPÜS

About project

Eviş İnşaat’a ait Eviş Kampüs projesi 209 daire, 2 iş yerinden oluşmak üzere 2 bloktur.

Normal katlarında kirişli döşeme sistemi kullanılmıştır, 3550 m2 arazinin tamamı otopark olarak tasarlanıp, tali kirişli sistem yapılmıştır.

Taşıyıcı sistem tasarımı, kesit hesapları, donatı dizayn ve çizimleri ile statik paftaların ve raporların teslimi aşamalarını kapsayan tüm proje adımları tamamlanmıştır.

Bina inşaatı devam etmektedir.

Project info

Yapımcı Firma: Eviş İnşaat
Konumu: Çanakkale
Yılı: 2017
Tipi: Konut
Kat Bilgileri: Bodrum+Zemin+7 Normal Kat
İnşaat Alanı: 13670 m2
 
 • Statik ve Çelik Projelendirme
  Mimari proje, inşa edilecek binanın biçimini, boyutunu, çevresiyle uyumunu, estetik görünümünü, iç mekanlarının boyutları ile birbiriyle bağlantısını ve her birinin işlevsel niteliğini belirlemektedir...

  Read more

  Güçlendirme Projeleri
  Mevcut yapıların büyük bölümü bugünkü şartlara göre yapılmamıştır. Mevcut yapıların büyük bölümü inşa edildikleri tarihteki şartlara göre de yapılmamıştır.Yapılmış olanların da zamana ya da yaşanılan ...

  Read more