Güçlendirme Projeleri

Güçlendirme Projeleri

Mevcut yapıların büyük bölümü bugünkü şartlara göre yapılmamıştır. Mevcut yapıların büyük bölümü inşa edildikleri tarihteki şartlara göre de yapılmamıştır.

Yapılmış olanların da zamana ya da yaşanılan depremlere bağlı etkiler nedeni ile deprem yükü taşıma güçlerinde önemli azalmalar oluşmuş olabilir. Güçlendirme, yapıyı revize edecek, yapıya hayat verecek bir uygulamadır.

Fakat gerekli analizler yapılmadan yapının genel özellikleri zemin ve malzeme özellikleri konusunda gerekli gözlem ve deneyler yapılmadan kesinlikle güçlendirme yapılmamalıdır. Aksi halde yapısal riskleri azaltmış değil arttırmış olabiliriz.

Bilinçsiz onarım; Kolon mantosu rijitliği arttırır, dolayısı ile peryod azalır. Bu daha büyük eylemsizlik kuvvetlerine neden olabilir,
Mantolanmış kolonlar asimetri oluşturarak burulmaya neden olabilir,
Elemanın belirli uzunluğuna yapılan manto, elemanı kesme açısından daha kritik duruma sokabilir. (kısmi manto)

3 Ana etken ;
> YETERSİZ SÜNEKLİK > YETERSİZ DAYANIM > YETERSİZ RİJİTLİK


YAPISAL RİSK NE ZAMAN YÜKSELİR?
* Bina projesiz yapılmış ise (düşey yatay yükler malzeme zemin taşıyıcı sistem her şey belirsiz)
* Binaya projede öngörülmeyen eklemeler yapılmış ise (kat eklenmesi yüklerin projede öngörülen yüklerin üzerine çıkarılması)
* Binada projede öngörülmeyen eksiltmeler yapılmış ise (bazı gereksiz(!) kolonlar yıkılmışsa, kiriş ve perdelerde delikler açılmış donatılar kesilmiş ise)
* Zeminin özellikleri proje safhasında doğru olarak göz önüne alınmamış ise (Adapazarı, dolgu zemin üzerine inşa edilen konutlar)
* Malzeme özellikleri ve miktarı projeye uygun değil ise (az çimento, kalitesiz çimento, az boyuna ve enine donatı, uygun olmayan donatı detayları, donatı türü hazır beton kalitesiz kum ve çakıl)
* Yapı planda (yapay düzlemde) düzensiz ise (ilave burulma etkileri oluşur)
* Yapı düşey düzlemde düzensiz ise
* Donatı detayları uygun değil ise
* Hasar yeri ve türü kontrol edilemiyor ise (kolon kiriş mekanizmaları kesme eğilme hasarı)
* Bina zamana bağlı hasar görmüş ise ("İstanbul da en yaygın" Korozyon)
* Kısa kolonlar
* Bina daha önce deprem hasarı görmüş ise (bazı taşıyıcı elemanların kapasiteleri azalmış yada yitirilmiş olabilir)
* Yapılaşma sırasında bilinen fay hatlarına yakınlaştıkça risk de artar.
* Olası depremin büyüklüğü veya şiddeti
* Yüksek risk taşıyan bölgelerde yapılaşma

NEDEN GÜÇLENDİRME?
* Yönetmeliklerin değişmesi
* Kullanımın değişmesi
* Deprem hasarı
* Zamana bağlı çevre şartlarından oluşan hasar
* Yetersiz mevcut yapılar

Güçlendirme, yapı özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Bir yapı için uygulanan güçlendirme yöntemi diğer yapı için uygun olmayabilir. Yapılar ayrıntılı şekilde incelendikten sonra güçlendirme yöntemine karar verilmelidir.

Güçlendirme konusu 2 ana noktada çözümlenebilir;
ELEMAN GÜÇLENDİRMESİ
SİSTEM İYİLEŞTİRİLMESİ

Ayrıca alternatif çözümler de mevcuttur;
Temel yalıtımı, Titreşim Sönümleyiciler ve Yapı ağırlığının azaltılması.

BİLİNÇSİZ ONARIM/GÜÇLENDİRME YARAR YERİNE ZARAR GETİREBİLİR!

ETİKA

Merdivenköy Mh. Küme Sk. No:3 D:17 Kadıköy / İstanbul

Çedbik Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği

 
 • Statik ve Çelik Projelendirme
  Mimari proje, inşa edilecek binanın biçimini, boyutunu, çevresiyle uyumunu, estetik görünümünü, iç mekanlarının boyutları ile birbiriyle bağlantısını ve her birinin işlevsel niteliğini belirlemektedir...

  Read more

  Güçlendirme Projeleri
  Mevcut yapıların büyük bölümü bugünkü şartlara göre yapılmamıştır. Mevcut yapıların büyük bölümü inşa edildikleri tarihteki şartlara göre de yapılmamıştır.Yapılmış olanların da zamana ya da yaşanılan ...

  Read more